Stichting Insecten in Nood heeft een heldere visie als het gaat om het redden van insecten in nood.

Onze missie

Wij staan voor het herstel van de natuurlijke insectenpopulaties. Daarmee leveren wij een essentiële bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit op lokaal en mondiaal niveau, herstel van een gezond ecologisch evenwicht en gezonde ecosystemen. Zo dienen wij zowel het belang van insecten als ook het belang van mensen.

Onze visie

Een gezond insectenleven is essentieel in voedselketens en voedselpiramides, in natuurlijke kringlopen en voor de menselijke voedselvoorziening. Van nature gezonde insectenpopulaties worden op velerlei manieren bedreigd: oprukkende bebouwing, industriële agrarische monoculturen, klimaatverandering, exponentieel toenemende uitstoot van chemische stoffen. Een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste oorzaak, is het vrijwel ongebreidelde gebruik van insecticiden. Door particulieren, maar vooral in de intensieve landbouw. Akkerbouw, tuinbouw en veeteelt drijven op het gebruik van middelen om schadelijke insecten uit te roeien, waarmee ook alle andere insecten en passant uitgeroeid worden. Om insecten in nood te redden concentreren wij ons daarom op het drastisch inperken van het insecticidengebruik. In Nederland en daarbuiten.

Download het Beleidsplan 2021-2025

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Back To Top