Insecten in Nood strijdt op 3 vakgebieden.

  • Maatschappelijk: Wij steunen initiatieven o.a. voor natuurherstel en ecologisch verantwoorde consumptie, het vlinder- en bij-vriendelijk inrichten van tuinen en parken en de invoering van ecologische landbouw.
  • Juridisch: Waar nodig voeren wij processen tegen de staat. Tot aan het Europees Hof toe. Maar ook bij producenten en gebruikers van gifstoffen, producenten en verkopers van voedsel met gifstoffen eisen wij hun verantwoordelijkheid op.
  • Politiek: Wij bestoken de politiek, de Tweede Kamer is de plaats waar wetten en regels vastgesteld worden. Wij zetten supermarktketens onder druk om geen giftig voedsel meer te verkopen. Wij klagen banken aan die gif-gebruikers financieren.

Gelukkig, er is een veelheid van initiatieven ter bescherming van het insectenleven (en onze gezondheid). Het inrichten van vlinderplantsoenen en vlinderweiden. Ecologisch bermbeheer. Natuurontwikkelingsprojecten. De promotie van biologisch voedsel en ecologische verantwoorde landbouw. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Allemaal stappen in de goede richting. Maar ook iedere keer weer een kreet om aandacht voor het voortbestaan van een rijk insectenleven. Plaatselijke natuurclubs, organisaties voor alternatieve landbouw, landelijke en internationale milieuorganisaties. Het zijn allemaal medestanders in de strijd voor een gezonde insectenstand en een gezond ecosysteem. Insecten in Nood ondersteunt deze initiatieven van harte met promotie daarvoor. En werkt graag samen waar het de bestrijding van insecticiden aangaat.

Back To Top