De Europese Commissie was bezig met nieuwe wetgeving om het gebruik van insecticiden en andere pesticiden terug te dringen. Hoewel die nieuwe wetgeving nog zeker niet voldoende lijkt, zou het een grote stap voorwaarts zijn ten opzichte van de vrijblijvende regelgeving die er nu is.

De agrobusiness en daarachter de chemische industrie grijpen nu de oorlog in de Oekraïne aan om deze nieuwe wetgeving van tafel te krijgen, in ieder geval om die voor zo lang mogelijk uit te stellen. Tekorten aan granen en andere voedingsmiddelen worden als argument gebruikt. Zelfs als argument om gronden die belangrijk zijn voor natuur en biodiversiteit weer te gaan gebruiken voor intensieve landbouw. NB. De meeste granen worden gebruikt als veevoer, niet voor menselijke consumptie.

In plaats van na te gaan denken over een duurzame en ecologisch gezonde landbouw wordt er nu “misbruik gemaakt” van het menselijke leed in de Oekraïne om de gifspuit te kunnen blijven hanteren.

Met onder andere Pesticide Action Network Netherlands en Save Bees and Farmers Europe tekent Insecten in Nood protest aan bij de EU. Protest tegen het uit de lucht halen van de voorgenomen pesticiden-wetgeving. En inzetten op strengere wetgeving, zonder ontsnappingsclausules voor de gifproducenten en gifspuiters.

Back To Top