De lente breekt aan. De nachtvorst lijkt voorbij. Dat betekent dat de eerste vlinders weer tevoorschijn komen. De gehakkelde aurelia, de citroenvlinder, dagpauwoog, kleine vos en atalanta zijn meestal de eersten. Het zijn soorten die als volwassen vlinder (zg. imago) overwinteren. En dus als eersten kunnen profiteren van het mooie weer en de eerste voorjaarsbloeiers.
Geniet ervan. Wij hoeven u niet uit te leggen hoe met vlinders, bijen en andere insecten gaat. Help ze dichtbij, zaai in uw tuin inheemse bloemenmengsels in zodat ze de hele zomer te eten hebben. Let op: neem alleen echte inheemse plantenzaden. Gekweekte en veredelde soorten hebben ze niets aan. En natuurlijk gaat u geen vergif gebruiken in uw tuin. In een gezonde tuin heerst een gezond evenwicht. En komen de vogels het teveel aan luizen wel op eten. En anders zijn er ook nog wel genoeg echt biologische oplossingen.
Helaas betekent dit ook dat het boeren-spuitseizoen weer van start gaat. Daar worden we minder blij van. Op de foto de gehakkelde aurelia, aan de onregelmatige vleugels zie je wel waarom ie “gehakkeld” heet.
Back To Top