Halverwege januari 2022 meldde het CBS dat het gebruik van pesticiden met 11% is afgenomen. Helaas wordt bijna de helft van het landbouwareaal met insecticiden bewerkt (en bijna alle landbouwgrond met pesticiden). En 25% van de zeer giftige neonics.

Wat vindt Insecten in Nood hiervan?
De gegevens van het CBS zijn afkomstig vanuit een enquête onder landbouwers door het CBS. Het invullen van de enquête is voor de landbouwers verplicht. Maar controle op de ingevulde resultaten is beperkt of niet aanwezig. Dit maakt de resultaten van het onderzoek minder betrouwbaar.

Door het gebruik van pesticiden in de landbouw worden risico’s genomen voor de volksgezondheid en ook de gezondheid van de landbouwers. Insecten in Nood pleit voor een vergunningenstelsel voor het gebruik van pesticiden. Hiermee wordt beter duidelijk waar welk middel wordt gebruikt. Help ons strijden en Word Vriend van Insecten in Nood!

Lees hier het artikel van het CBS over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Back To Top